Birleşme ve Satın Alma

Birleşme ve Satın alma

Neden:
  • Sinerji gereği: 1 + 1 =3
  • İki firma bir aradayken daha değerlidir.
  • Maliyet verimliliği.
  • Pazar payı artışı.
  • Verimi arttırmak.
  • Ortak teknoloji.