Finansal Başarınızı Uzman Rehberliğimiz ile GüçlendirinMüşterilerimize kapsayıcı bir dizi profesyonel hizmet sunmak için bütüncül bir yaklaşım benimsiyoruz. Uluslararası koordinasyona sahip kapsamlı ekibimizle hızlı tempolu iş ortamlarına uyum sağlamaktayız. Hizmetlerimiz, işletmeleri en zorlu hedeflerine ulaşmaları için doğru yönlendirmek üzerine tasarlanmıştır. Finansal bilgi birikim, teknolojik çözümler, sektör bazlı uzmanlıklarımız ve onlarca yıllık deneyimimizle, operasyonların her aşamasında şirketlerin başarılarını destekliyoruz.


Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

 • Firmanın muhasebe kayıtlarını yasalarla belirlenen şekilde tutmak,
 • Finansal yönetim ve risk yönetimi,
 • Firma adına Maliye Bakanlığı kurumlarına verilmesi gereken yasal beyanname ve bildirgelerin V.U.K Mükerrer 227 maddesi çerçevesinde yasal sürelerinde vermek,
 • Firmanın Sosyal Güvenlik Kurumu kanunu çerçevesinde yapılması gereken işleri, verilmesi gereken beyanname ve bildirgeleri yasal sürelerinde kuruma vermek,
 • Bordro Hizmetleri
 • Firmanın gerek Maliye Bakanlığı gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurumları tarafından yapılacak yasal inceleme ve teftişler için gerekli evrak, belge ve yasal defterlerin hazırlanması,
 • Vergi ve SGK konularında danışmanlık yapılması,
 • Muhasebe ve Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı
 • Şirket Ticaret Sicil İşlemleri ve Prosedürleri
 • Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı

Vergi İhtilafları ve Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 • Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
 • Vergi İnceleme Danışmanlığı
 • Vergi Davaları Danışmanlığı
 • Vergi Uzlaşmaları
 • Kurumlar Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Gelir Vergisi
 • Stopaj
 • Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi
 • Emlak Vergisi
 • Yabancıların Vergilendirilmesi
 • Uluslararası Vergileme, Vergi Anlaşmaları
 • Vergi & Ar-Ge İstisna ve İndirimleri
 • Devlet Teşvikleri
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Vergi Planlaması / Şirket Yapılandırması

Finansal Danışmanlık

 • Bağımsız ve Objektif Mali Tablo Denetimi
 • İç Kontrol İncelemesi, Potansiyel Risk Alanlarını Belirlemesi
 • Vergi Planlaması ve Uyum, Vergi Tasarrufu
 • Bilinçli Karar Mekanizmaları, Büyüme Potansiyelizasyonu
 • Birleşme ve Satın Almalar, Yeniden Yapılandırma ve Finansal Risk Yönetimi

Şirket Değerleme

 • İşletmelerin gerçek değerini tespit etmek, yatırımcı bulmak, gelecekteki büyümeyi planlamak
 • Kapsamlı bir iş değerlemesi
 • gelir, pazar ve varlığa dayalı yaklaşımlar
 • İşletmelerin özel ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine uyan özelleştirilmiş değerleme çözümleri

Birleşme ve Satın Alma

Destek ve Teknoloji

 • Ortak hizmet merkezleri için çözümler
 • Hesap planının oluşturulması
 • Grup hesaplarının Türk Tek Düzen Hesap Planı’na uygun hale getirilmesi
 • Otomatik veri alımı
 • Raporlama formatlarının tasarlanması


Scroll to Top