Hizmetlerimiz

Muhasebe ve Raporlama Hizmetleri

 • Firmanın muhasebe kayıtlarını yasalarla belirlenen şekilde tutmak,
 • Finansal yönetim ve risk yönetimi,
 • Firma adına Maliye Bakanlığı kurumlarına verilmesi gereken yasal beyanname ve bildirgelerin V.U.K Mükerrer 227 maddesi çerçevesinde yasal sürelerinde vermek,
 • Firmanın Sosyal Güvenlik Kurumu kanunu çerçevesinde yapılması gereken işleri, verilmesi gereken beyanname ve bildirgeleri yasal sürelerinde kuruma vermek,
 • Bordro Hizmetleri
 • Firmanın gerek Maliye Bakanlığı gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurumları tarafından yapılacak yasal inceleme ve teftişler için gerekli evrak, belge ve yasal defterlerin hazırlanması,
 • Vergi ve SGK konularında danışmanlık yapılması,
 • Muhasebe ve Muhasebe Sistemleri Danışmanlığı
 • Şirket Ticaret Sicil İşlemleri ve Prosedürleri
 • Maliyet Muhasebesi Danışmanlığı

Vergi İhtilafları

 • Vergi Uyuşmazlıklarının Çözümü
 • Vergi İnceleme Danışmanlığı
 • Vergi Davaları Danışmanlığı
 • Vergi Uzlaşmaları

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 • Kurumlar Vergisi
 • Katma Değer Vergisi
 • Gelir Vergisi
 • Stopaj
 • Damga Vergisi
 • Veraset ve İntikal Vergisi
 • Emlak Vergisi
 • Yabancıların Vergilendirilmesi
 • Uluslararası Vergileme, Vergi Anlaşmaları
 • Vergi & Ar-Ge İstisna ve İndirimleri
 • Devlet Teşvikleri
 • Transfer Fiyatlandırması
 • Vergi Planlaması / Şirket Yapılandırması

Destek ve Teknoloji

 • Ortak hizmet merkezleri için çözümler
 • Hesap planının oluşturulması
 • Grup hesaplarının Türk Tek Düzen Hesap Planı’na uygun hale getirilmesi
 • Otomatik veri alımı
 • Raporlama formatlarının tasarlanması

Mükellef Girişi